کدخبر: 24090

با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری

عالم سیاست که نتایج عینی آن بطور مستقیم، با سرنوشت ملت ها سرو کار دارد امروز با ثبت نام محمود احمدی نژاد و اعلام علتِ این ثبت نام، توانست فضای سیاسی را در ایران به سُخره گیرد.

راستان نیوز |

  عالم سیاست که نتایج عینی آن بطور مستقیم، با سرنوشت ملت ها سرو کار دارد امروز با ثبت نام محمود احمدی نژاد و اعلام علتِ این ثبت نام، توانست فضای سیاسی را در ایران به سُخره گیرد.

فارغ از طنزی که همواره و در همه دوره ها در حاشیه های ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری توسط افرادی شناخته شده وجود داشته است، اما در بخش جدیِ این ثبت نام ها، امروز شاهد طنز تلخی بودیم که فردی با شجاعت تمام هر چند از نوع احمقانه، وارد عرصه شد و یک بار دیگر برگه های ثبت نام را پر کرد.

شاید بازتاب این ثبت نام چه در داخل و چه در خارج از کشور، بتواند برای مدتی گروهی را سرگرم کند، اما آنچه که مهم است اینکه، چنین بازیِ سیاسی ای در عرصه کشور توسط چنین فردی، بازیِ شکم سیرها است و نه بخشی از مردم فقیر ایران که در هر دوره از انتخابات، چشم امید به سیاستمدارنی دارند که با هزار وعده و وعید آن ها را به پای صندوق های رای کشانده و پس از پایان دوره ریاست شان با بهانه های واهی و اینکه نگذاشتند یا نمیگذارند خدمت کنیم، از مسئولیتی که در قبال مردم داشته اند، شانه خالی می کنند.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • حسین جاسمی

    نگاهی به همراهان و بستگان ریاست این دولت بیاندازید و حامیانی مانند رفسنجانی که داشت. در مقابل حامیان روستایی که به آب و برق رسیدند و فهمیدن گاز چه مصرفی دارد.
    بعد ببینید چطور می شود وطن پرست بود ولی واقعیات را وارانه کرد. کینه در سرتاسر سامانه سرازیر است.