کدخبر: 23732

بدون توجه به تبلیغات رسانه های جهت دار

در حالیکه کمتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است، بعد از پایان تعطیلات نوروز تبلیغات وسیع رسانه ای آغاز شده است.

راستان نیوز |

  طبق سنت دیرینه در جمهوری اسلامی ایران همواره رئیس جمهور برای دو دوره انتخاب شده است، هرچند که معمولا در دوره دوم به لحاظ اینکه پیروزی رئیس جمهور وقت، قطعی بنظر می رسیده است تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کمتر از دوره اول بوده است.

این دوره با تغییراتی تاثیر گذار که در سطح جهانی و داخلی اتفاق افتاده است، ضرورت دارد مردم کشورمان با دقت و وسواس بیشتری اوضاع را زیر نظر گرفته و بدون توجه به تبلیغات وسیع رسانه ای چه در داخل و چه در خارج از کشور فقط با رجوع به عقل خود در انتخابات شرکت کنند.

ارسال نظر

نظرات کاربران