کدخبر: 18642

پس از حضور میلیونی مردم در مراسم بدرقه

چند وجهی بودن شخصیتِ سیاسی آیت الله هاشمی موجب شده است، پس از وفات ایشان هر شخصی از هر طیف و گروهی به دلیل نقاط مشترکی که حس می کنند با ایشان داشته اند، برای اثباتِ علاقه و نزدیکی خود به وی، مباحثی را مطرح کنند و یا دست به اقداماتی برای دفاع از ایشان بزنند.

راستان نیوز |

  چند وجهی بودن شخصیتِ سیاسی آیت الله هاشمی موجب شده است، پس از وفات ایشان هر شخصی از هر طیف و گروهی به دلیل نقاط مشترکی که حس می کنند با ایشان داشته اند، برای اثباتِ علاقه و نزدیکی خود به وی، مباحثی را مطرح کنند و یا دست به اقداماتی برای دفاع از ایشان بزنند.

یکی از این افراد، کرباسچی شهردار اسبق تهران است که فارغ از آنچه بر ایشان در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفت، با مصاحبه با بی بی سی فارسی، سعی کرد به سهم خود از شخصیت ایشان دفاع کند.

این مصاحبه پس از آن انجام شد که حضور جمعیت میلیونی مردم در مراسم بدرقه آیت الله، پاسخ مناسبی به تمام آنچه بود، که احیانا در رسانه های فارسی زبان خارجی از جمله آن رسانه، در نقد عملکرد آیت الله، انجام داده بودند.

قطعا با حضور چنین جمعیتی در مراسم، دیگر نیازی به مصاحبه آقای کرباسچی برای دفاع از حضرت آیت الله هاشمی با آن رسانه نبود، صرفنظر از نیتِ واقعی آقای کرباسچی، تنها مزیتی که این مصاحبه داشت، صحه ای بود که آقای کرباسچی بر ماهیت وجودی چنین شبکه های تلویزیونی، گذاشت.

اگر آقای کرباسچی با سابقه ای که از ایشان سراغ داریم، هنوز پی به ماهیت واقعی شبکه های تلویزیونیِ اینچنینی، نبرده اند و انتظار دارد بی بی سی فارسی بیانگر واقعیات جامعه ایران، در جهت رشد و توسعه کشور باشد! چگونه بخشی از مردم را می توان از اهداف واقعیِ شبکه های فارسی زبان بیگانه، آگاه ساخت؟

 

 

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران