کدخبر: 15916

صفحه اینستاگرام حسین الله کرم تحت عنوان نفوذ

حسین الله کرم در صفحه اینستاگرام خود اتهامات تکان دهنده ای را به وزرای کابینه روحانی وارد کرده است.

راستان نیوز |

حسین الله کرم در صفحه اینستاگرام خود اتهامات تکان دهنده ای را به وزرای کابینه روحانی وارد کرده است.

با توجه به سنگینی این اتهامات بدون هرگونه شرحی تصویر صفحه ایشان در زیر آمده است.

اینستاگرام الله کرم

ارسال نظر

نظرات کاربران