کدخبر: 15686

در حالی ثروت دونالد ترامپ با ثروت بابک زنجانی مقایسه می شود؛ که اولی در کاخ سفید و دومی در زندان به سر می برد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | در حالی ثروت دونالد ترامپ با ثروت بابک زنجانی مقایسه می شود؛ که اولی در کاخ سفید و دومی در زندان اوین به سر می برد.

دونالد ترامپ و بابک زنجانی به گفته خودشان از پشتکار و نبوغ خود برای ثروتمند شدن بهره برده اند. این در حالیست که نحوه بدست آوردن ثروت هر دوی آنها مشکوک و زیر سوال است.

شباهتی که در نحوه کسب ثروت آنها مشاهده میشود، گریز از قانون و دور زدن قانون است. بابک زنجانی تحریم های ایران را دور زده و دونالد ترامپ، از پرداخت مالیات در آمریکا فرار کرده است.

مقایسه ثروت دونالد ترامپ و ثروت بابک زنجانی، طبق ادعای مجله فوریس و نیویورک تایمز :

بابک زنجانی :  

سن: 42 سال    

ثروت : 8/2 میلیارد دلار ( به نقل از خودش ) و 13/5 میلیارد دلار ( طبق ادعای نیویورک تایمز)  

منبع ثروت : رانت و دور زدن تحریم های ایران

دونالد ترامپ :

سن : 70 سال

ثروت : 3/7 میلیارد دلار ( طبق ادعای مجله فوریس)   

منبع ثروت: ارث پدر و دور زدن پرداخت مالیات

 

ارسال نظر

نظرات کاربران