کدخبر: 15685

منبع عالی رتبه در وزارت خارجه:

72 کشور جهان پذیرفته اند با ایران لغو روادید انجام دهند یا به مسافران حامل گذرنامه ایرانی ویزای فرودگاهی بدهند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | 72 کشور جهان پذیرفته اند با ایران لغو روادید انجام دهند یا به مسافران حامل گذرنامه ایرانی ویزای فرودگاهی بدهند.

عمده ی این کشورها در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی واقع شده اند.

رایزنی‌ها برای لغو روادید ایران با سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در حال انجام است و به زودی احتمال دارد که با این سه کشور مهم اروپایی لغو روادید انجام شود یا به مسافران حامل گذرنامه ایرانی در فرودگاه ویزا داده شود.

روزنامه ایران

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران