کدخبر: 15508

علی مطهری؛

این روزها یکی از فعال ترین نمایندگان مجلس، با اظهار نظرهایی که کمتر سیاستمداری با صراحت راجع به آن ها صحبت می کند، کسی نیست جز علی مطهری.

راستان نیوز |

راستان نیوز | این روزها یکی از فعال ترین نمایندگان مجلس، با اظهار نظرهایی که کمتر سیاستمداری با صراحت راجع به آن ها صحبت می کند، کسی نیست جز علی مطهری.

علی مطهری بعد از حمله ای که در شیراز به وی شد، بیشتر از قبل مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. وی که گفته می شود در طی سال ها حضور در مجلس، برخلاف برخی از همکارانش، هرگز از کارگزاران اجرایی کشور درخواستی شخصی نداشته است، موجب شده که به یکی از وزنه های قابل اتکا در مجلس تبدیل شود.

اما همین اقبالی که نزد مردم و افکار عمومی پیدا کرده است، می تواند موجب فشار بیش از حد بر ایشان شود. فشار نه به این معنی که از جانب گروه های سیاسی مورد فشار قرار گیرد، بلکه از این جهت که موارد مورد اشاره وی، با مطرح شدن توسط تنها یک نفر در رسانه ها، به مرور زمان اثرات خود را از دست خواهد داد.

اصولا صرفِ آوردن یک پیام در جامعه، در صورتی که کارکرد اجتماعی نداشته باشد و یا ابزار کافی برای آن در دست نباشد و مهمتر اینکه توسط دیگر نخبگان سیاسی جامعه تقویت نشود، بعد از مدتی نه تنها خاصیت خود را از دست خواهد داد بلکه ممکن است به ضد خود تبدیل و یا کاملا لوث شود.

البته تنها با توجیهات فوق نمی توان کسی را از ابراز نظراتش در مقوله های مختلفی که محل مناقشه هستند، منع کرد و در این موارد، ایرادی به علی مطهری وارد نیست، بلکه بیشتر نخبگانِ سیاسی هستند که اقدام به تقویت گزاره های مطهری نمی کنند.

خوشبختانه مباحثی که مطهری همواره مطرح کرده است، پشتوانه کامل قانونی و حقوقی داشته و از این بابت نگرانی برای افراد وجود نخواهد داشت.