کدخبر: 15501

لزوم توجه به،

بدنبال تغییراتی که در هیئت حاکمه ایالات متحده بوجود آمده است و تقریبا استثنایی بودنِ این جابجایی قدرت، موضع گیری های سیاسی در جهان، با احتیاط بیشتری نسبت به دوران کارزار انتخاباتی صورت می گیرد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | بدنبال تغییراتی که در هیئت حاکمه ایالات متحده بوجود آمده است و تقریبا استثنایی بودنِ این جابجایی قدرت، موضع گیری های سیاسی در جهان، با احتیاط بیشتری نسبت به دوران کارزار انتخاباتی صورت می گیرد.

هرچند اکثر سیاستمدارانِ دنیا، بر اساس نظرسنجی هایی که از موسسات آمریکایی بیرون می آمد، حزب دمکرات را برنده بلامنازع کارزار می دانستند و برهمین اساس و با یک اشتباه محاسباتی، مواضعی را علیه پیروز انتخابات گرفته بودند،  مجبور به عقب نشینی شده و در مواردی، برخی کارشان به عذر خواهی کشید.

اما خوشبختانه در کشور ما، با اینکه برجام بیشترین تاثیر را از این تغییرات خواهد داشت، توسط هیچیک از مسئولین موضعی رسمی که بتواند در آینده تاثیرات منفی بر روند برجام بگذارد را در طول ایام انتخابات آمریکا شاهد نبودیم.

این نکته مثبتی بود که ناشی از دور اندیشی در برخورد با مسائل جهانی بود. به این معنی که اعتماد به نفس کافی در حال حاضر در برخورد با مسائل اینچنینی در کشور وجود دارد.

اما مسئله مهمی که سیاستمداران کشور باید به آن توجه داشته باشند، واقعیتی است که اتفاق افتاده و باید مشخصات و تمام جوانب آن را تا استقرار این گروه جدید در کاخ سفید، سنجیده و بر اساس آن، سیاست های جدیدی را به اجرا گذارند.

مهمترین آن، می تواند نگاهی باشد که در ایران، به روسیه و اروپا در مورد برجام وجود دارد. در مورد اروپا باید توجه داشت برخلاف مواضعی که اروپائیان علیه ترامپ داشته اند، در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این مواضع با تغییر رییس دولت ها یا احزاب در قدرت، تغییر خواهند کرد و کسانی قدرت را در دست می گیرند که بیشترین همسویی را با دولت آینده آمریکا خواهند داشت.

در مورد روسیه قضیه کمی پیچیده تر است. روسها که خود از تحریم غرب در عذابند، از هر کارتی برای لغو تحریم ها استفاده خواهند کرد.

سوریه به دلیل اهمیتش برای روسیه، نمی تواند مورد معامله همه جانبه ای قرار گیرد و روسیه علاوه بر تحریم های غرب، مشکل کریمه را نیز باید با تیم جدید آمریکایی حل کند. این به آن معنا است که برجام برای روسیه شاید بهترین محمل برای معامله با آمریکا باشد.

بزرگترین اشتباهی که امیدواریم هرگز رخ ندهد این است که، در پناه برجام و اصول حاکم بر آن، خود را به خواب بزنیم و با تاکید صرف به برجام، چشم های خود را به روی تحولاتی که در آینده نزدیک ممکن است در دولت های اروپایی شکل بگیرد و آن ها را همسوی دولت جدید آمریکا کند، ببندیم.