کدخبر: 15463

ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک؛

در پی وعده دونالد ترامپ، برای کشیدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک؛ باید دید که وی، تا چه حد میتواند در دنیایی که به سمت ارتباطات گسترده تر پیش میرود، وعده خود را محقق کند!

راستان نیوز |

راستان نیوز | در پی وعده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، برای کشیدن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک؛ باید دید که وی، تا چه حد میتواند در دنیایی که به سمت ارتباطات گسترده تر پیش میرود، وعده خود را محقق کند!

بعد از اینکه مرز بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک توسط دولت آمریکا، فنس کشی شد تا از هم جدا شوند، مردم به نشانه اعتراض، از فنس به عنوان تور استفاده کرده و در دو طرف آن مسابقات والیبال برگزار کردند!

در دنیای امروز، با پیشرفت علم و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات؛ و دنیایی که گفته اند به سمت جهانی شدن پیش میرود، سخت است که به عملی شدن وعده دونالد ترامپ برای کشیدن دیوار بین فرهنگ ها باور داشته باشیم!