کدخبر: 15455

با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا؛

با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، یکی از نگرانی هایی که مطرح می شود، مسئله برجام و چگونگی برخورد تیم سیاست خارجی ترامپ با این توافق است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | با پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، یکی از نگرانی هایی که مطرح می شود، مسئله برجام و چگونگی برخورد تیم سیاست خارجی ترامپ با این توافق است.

بعد از پیروزی اوباما اولین جرقه های تماس تیم سیاست خارجی اوباما با ایران، از طریق نامه هایی بود که رد و بدل شد. در این میان ایرانیانی نیز بودند که در آمریکا، به گروه جدید در کاخ سفید مشورت هایی می دادند و با روشن کردنِ نحوه ی برخورد با سیاستمداران ایرانی، ادامه ی راه را برای به سرانجام رسیدن برجام هموار کردند.

مذاکراتِ ظریف و جان کری مذاکراتی نبود که تنها در فرآیند یک پروسه ی معمول سیاسی بوجود آمده باشد. رفتارهایی که از جانب طرف های آمریکایی در مذاکرات مشاهده شد کاملا بیانگر آن بود که تیم مذاکره کننده ی آمریکایی بطور کامل توسط گروهی ایرانی-آمریکایی توجیه شده باشند.

این گروه ایرانی-آمریکایی را به دو گروه می توان تقسیم کرد، اول کسانی هستند که فقط به دلیل صلح دوستی و علاقه به کشورشان با تیم اوباما همکاری می کردند و گروه دوم کسانی هستند که برای دولت آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم کار می کنند، به این معنی که حقوق بگیر دولت آمریکا هستند.

حال با تغییر دولت در آمریکا، این به اصطلاح رابط های سیاسی، کاخ سفید را ترک می کنند. هرچند گروهی دیگر از ایرانی- آمریکایی در آمریکا هستند که همان نقش را برای جمهوری خواهان داشته اند ولی نکته حائز اهمیت اینجاست که اصطلاحا دلال ها یا رابط های سیاسی همیشگیِ بین ایران و آمریکا در تیم سیاست خارجی ترامپ حضور نخواهند داشت.

حال باید منتظر ماند و دید که اولین تماس ها بین تیم جدید کاخ سفید و مقامات ایران با چه کیفیت و چه زمانی انجام خواهد گرفت.

آنچه که مسلم است محمد جواد ظریف با توجه به تغییر کامل تیم مذاکرات هسته ای در وزارت خارجه آمریکا، برای ایجاد ارتباط و به سرانجام رسیدنِ توافق هسته ای، کار بسیار مشکلی را در پیش خواهد داشت.