کدخبر: 14828
راستان نیوز | به گزارشراستان نیوز، کشور آمریکا، همواره خود را بعنوان جدی ترین مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، در مجامع جهانی مطرح کرده است. کوشش های بسیاری برای نهادینه کردن این چهره از آمریکا صورت پذیرفته است. همانطور که همیشه گفته شده است، کشور آمریکا بر اساس سیاست گذاریهای سرمایه داران بزرگ و کارتل های اقتصادی، اداره شده و تعیین رئیس جمهور نیز یکی از این سیاستگذاریهاست. کشور آمریکا با انتخاب اوباما به جهان قبولاند که چگونه با رعایت حقوق بشر و عدم تبعیض نژادی در این کشور، یک سیاهپوست می تواند مرد اول آمریکا باشد. حال با انتخاب هیلاری کلینتون نیز به جهان نشان خواهد داد، احقاق حقوق زنان که یکی از شاخص های رعایت حقوق بشر می باشد، برای سیاست این کشور، در چه درجه ای از اهمیت قرار دارد و فرهنگ آمریکایی را فرهنگ بشر دوستی و انسان دوستی قلمداد خواهد کرد. برای انتخاب شدن هیلاری کلینتون به ریاست جمهوری آمریکا نیز، فردی مانند ترامپ را رقیب اصلی آن برمی گزیند که با چهره ای نامطلوب در اذهان عمومی آمریکا، نتواند رقیب توانمندی برای هیلاری باشد. با نهادینه شدن وجهه کشور آمریکا بعنوان کشوری حامی حقوق بشر در اذهان افکار عمومی دنیا، سرمایه داران بزرگ اقتصادی آن می توانند با اطمینان، به سیاستگذاری های جهانی و بین المللی خود بپردازند و منافع مالی و سیاسی خود را بیش از پیش توسعه دهند. به گزارش عصر ایران، در حالی 2 هفته تا انتخابات باقی مانده است که کلینتون در محدوده ای مطمئن قرار گرفته است و به راحتی می تواند از سقف 270 الکترال کالج عبور کند. براساس محاسبات آسوشیتدپرس، هم اکنون کلینتون 272 الکترال کالج دارد و پیروز انتخابات خواهد بود. پس از مناظره سوم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، فاصله این دو کاندیدا در حال افزایش است و پنجره ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال بسته شدن است. افشای رسوایی جنسی ترامپ و ممانعت وی از قبول نتیجه انتخابات در صورت شکست، موجب شد تا وی در ماه اکتبر متحمل ضربات سنگینی شود و با این وضعیت کلینتون در یک قدمی کاخ سفید قرار گرفته است. در حالی 2 هفته تا انتخابات باقی مانده است که کلینتون در محدوده ای مطمئن قرار گرفته است و به راحتی می تواند از سقف 270 الکترال کالج عبور کند. جیم دورنان، یکی از مشاوران سابق ترامپ می گوید: «کار ترامپ تمام شده است. من نمی توانم تصور کنم ترامپ چگونه می خواهد پیروز شود». استیو دیس، مجری محافظه کار یک برنامه رادیویی در آیووا که در انتخابات مقدماتی از تد کروز حمایت می کرد گفت: «رقابت تمام شد. ترامپ هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. وی به دموکرات ها کمک کرد تا مردم را متقاعد کنند که وی دیوانه است و مردم هم همیشه در مقابل دیوانه، فاسد را انتخاب می کنند. ترامپ خودش، خودش را نابود کرد.» هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری دوران معاصر که همچون ترامپ عقب افتاده باشند، نتوانسته اند در انتخابات پیروز شوند. وی در سطح ملی به طور میانگین حدود 6 درصد از کلینتون عقب تر است. حتی در یوتا که در این دوره کاملاً در اختیار جمهوری خواهان است، ترامپ رقابتی نزدیک با اوان مک مولین، کاندیدای مستقل دارد. روز یکشنبه آمار منتشر شده از انتخابات زودرس در آریزونا نشان داد که اوضاع برای کلینتون مناسب است. به همین دلیل آسوشیتدپرس، آریزونا را جزء ایالت های نزدیک و رقابتی قرار داد. براساس محاسبات آسوشیتدپرس، هم اکنون کلینتون 272 الکترال کالج دارد و پیروز انتخابات خواهد بود. آرای کلینتون همانند اوباما و ترامپ مانند مک کین براساس بررسی های واشینگتن پست، میزان آرای کلینتون در انتخابات همانند باراک اوباما در سال 2012 است. آرای کلینتون به طور میانگین 48.1 درصد است که همانند آرای 47.5 درصدی اوباما در مدت مشابه است. البته محبوبیت اوباما بیشتر از کلینتون بود و وی در اکتبر 2012، 51 درصد محبوبیت داشت، اما محبوبیت کلینتون 43 درصد است. اما اوضاع ترامپ بدتر از میت رامنی در سال 2012 است. رامنی در این بازه زمانی در سال 2012، از آرای 47 درصدی برخوردار بود اما ترامپ به طور میانگین دارای 42.3 درصد است. آرای ترامپ بیشتر شبیه به جان مک کین در انتخابات سال 2008 است. در آن بازه زمانی مک کین دارای 43.2 درصد آرا بود. به عبارت دیگر میزان حمایت از کلینتون و آرای او در انتخابات چیزی بین آرای اوباما در سال 2008 و 2012 خواهد بود. آرای ترامپ هم شباهت به آرای مک کین خواهد داشت که بعد از والتر ماندیل در سال 1984 با بیشترین اختلاف در انتخابات شکست خورد. پس می توان این گونه انتظار داشت که کلینتون با آرای سال 2008 اوباما پیروز خواهد شد اگر ترامپ هم آرای سال 2008 مک کین را داشته باشد. نظرسنجی ها در جدیدترین نظرسنجی ای بی سی نیوز که پس از مناظره سوم صورت گرفته است، کلینتون به 50 درصد آرا دست یافته و فاصله اش را با ترامپ به 12 درصد رسانده است. آرای ترامپ 38 درصد است. این در حالی است که در نظرسنجی قبلی این شبکه که پس از مناظره دوم صورت گرفته بود، کلینتون با 4 درصد یعنی 47 به 43 درصد از ترامپ جلو بود. ترامپ در میان رای دهندگان سفیدپوست دارای برتری کمی است یعنی 47 به 43 درصد. در میان رای دهندگان سفیدپوست بدون مدرک دانشگاهی ترامپ با 55 درصد به 36 درصد از کلینتون جلوتر است. اما در میان رای دهندگان سفیدپوست دارای مدرک دانشگاهی کلینتون با 52 درصد در مقابل 36 درصد از ترامپ جلوتر است. با ترکیب مقوله تحصیلات و جنسیت به این نتیجه می رسیم که در میان مردان سفیدپوست فاقد مدرک دانشگاهی ترامپ با 60 درصد در مقابل 29 درصد جلوتر است. در میان زنان دارای مدرک دانشگاهی کلینتون با 62 درصد در مقابل 30 درصد از ترامپ جلوتر است. اما کلینتون در میان رای دهندگان غیر سفیدپوست با فاصله زیاد 68 به 14 درصد از ترامپ جلوتر است. در حالی که کلینتون 89 درصد آرای هم حزبی هایش و ترامپ 83 درصد آرای جمهوری خواهان را در اختیار دارد، رای دهندگان مسقل کلینتون را ترجیح (45 به 37 درصد) می دهند. در جدیدترین نظرسنجی سی ان ان که هم روز دوشنبه انجام شده است و تنها 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات است، کلینتون با 49 درصد در مقابل 44 درصد ترامپ از وی جلوتر است. براساس این نظرسنجی دو سوم رای دهندگان به کلینتون به خاطر شخصیت خودش رای می دهند، اما یک سوم آنها به خاطر مخالفت با ترامپ به کلینتون رای می دهند. در مقابل 60 درصد از حامیان ترامپ هم به خاطر خودش به وی رای می دهند و 40 درصد هم به خاطر مخالفت با کلینتون، به وی رای می دهند. براساس میانگین تمام نظرسنجی های صورت گرفته در کل کشور، کلینتون 46.4 درصد آرا را در اختیار دارد و این میزان برای ترامپ 40.3 درصد است. نمودار زیر میزان آرای دو کاندیدا در نظرسنجی ها را از ماه ژوئن تاکنون نشامن می دهد. نظرسنجی‌ها: هیلاری رییس جمهور می‌شود به جز نظرسنجی راسموسن که ترامپ با 2 درصد پیش است و نظرسنجی آی بی دی که دو کاندیدا برابر هستند، در دیگر نظرسنجی های سطح کشور که پس از مناظره سوم صورت گفته است، کلینتون از 4 تا 12 درصد از ترامپ جلوتر است. جدول زیر تمام نظرسنجی های صورت گرفته در سطح ملی را پس از برگزاری مناظره سوم نشان می دهد. نظرسنجی‌ها: هیلاری رییس جمهور می‌شود براساس بررسی های نیویورک تایمز، کلینتون از شانسی 93 درصدی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است و شانس ترامپ تنها 7 درصد است. نمودار زیر هم شانس پیروزی دو کاندیدا در انتخابات را از ماه ژوئن تاکنون نشان می دهد. نظرسنجی‌ها: هیلاری رییس جمهور می‌شود همان طور که مشاهده می کنید از اوایل اکتبر به بعد و با بروز رسوایی جنسی ترامپ شانس وی از 30 درصد به مقدار کنونی کاهش یافت و شانس کلینتون از 70 درصد به 93 درصد کنونی رسید. رقابت را نمی توان هنوز تمام شده دانست و باید منتظر این 2 هفته پایانی بود چون ممکن است هر اتفاقی بیفتد و با بروز یک حادثه که می تواند مربوط به سلامتی کلینتون، انتشار ایمیل هایی دیگر از وی و یا حتی وقوع یک حمله تروریستی در آمریکا باشد سرنوشت انتخابات تغییر کند.
ارسال نظر

نظرات کاربران