کدخبر: 23445
راستان نیوز |

  تحقیقاتی که تفاوت های جنسیتی در مصرف دخانیات در میان اقوام شکارچیان گرداورنده و برابری خواه را بررسی می کند نشان می دهد با وجود این که مردان و زنان به طور مساوی تحت تاثیردخانیات هستند اما مردان بیشتر از زنان تمایل به کشیدن سیگاردارند.

سرپرست این تیم تحقیقاتی کیسی رولت، انسان شناس . پژوهشگر شاغل در دانشگاه ایالتی واشنگتن در رابطه با تاثیر جنسیت بر گرایش به مصرف دخانیات گفت: با کمال تعجب، سیگار کشیدن قطعا یک موضوع مردانه است.

این مطالعه که روی قبیله آکا پیگمی  Aka pygmy  درغرب آفریقا متمرکز شده بود نشان دهنده  یکی از بزرگترین تفاوت های جنسیتی مردانه ثبت شده در گرایش بیشتر مردان درمصرف تنباکو نسبت به زنان بود. یافته های فوق نشان داد که فقط پنج درصد از زنان در مقایسه با ۹۴درصد مردان تنباکو مصرف می کنند.

به گفته این پژوهشگران، جای تعجب است که مصرف زیاد تنباکو توسط مردان این قبیله سبب شده است تا آن ها نیازمند چند روز کار بیشتر درمزرعه همسایگان برای پرداخت هزینه یک بسته سیگار باشند. در حالی که مردان نسبت به زنان بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید توتون وتنباکو می کنند، زنان قبیله بیشتر تمایل به بخشیدن بخش عمده ای از توتون و تنباکوی خریداری شده شان دارند.  وی در توضیح این مورد اضافه کرد: موارد مطرح شده نشان می دهد که دخانیات برای مردان ارزشمند تر از زنان است.

این تیم تحقیقاتی دریافتند، در حالی که زنان از مصرف دخانیات منع نشده اند اما زنان عمدتا  از کشیدن سیگار شرم دارند چراکه معتقدند سیگار کشیدن می تواند به کودکان و نوزادان متولد نشده شان آسیب برساند. بسیاری از آن ها به علت دوست نداشتن طعم تنباکو و تعدادی دیگر به علت آن که آن ها را در مقابل خواستگاران غیر جذاب و نازیبا می سازد از مصرف آن دوری می کنند.

از سوی دیگر، زنان در این جامعه شکارچی مسلک، مردان سیگاری را بیشتر ترجیح می دهند، چراکه آن ها استعمال دخانیات را با ریسک پذیری بیشتر و توانایی آتی یک مرد در دفاع از خانواده اش، مرتبط می دانند. این مطالعات همچنین نشان می دهد  زنانی که سیگار می کشند اکثرا در سال های پس از باروری خود هستند.

شرح کامل این پژوهش و نتایج به دست آمده از آن در مجله طبیعت بشر Human Nature منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار دارد.

بهداشت نیوز

ارسال نظر

نظرات کاربران