کدخبر: 23224
راستان نیوز |

  گروهى از محققین استرالیایى روش جدیدى را براى کاهش سرعت پیر شدن بدن انسان معرفى کردند.

ویژگى این روس این است که به DNA توانایى بازسازى سلول ها را که با گذشت سن کاسته مى شود را برمى گرداند. به گفته دانشمندان آزمایشات انجام شده بر روى حیوانات موفقیت آمیز بوده اند.

دانشمندان با مطالعه پروسه اى که مسئول بازسازى طبیعى DNA است به این نتیجه رسیدند که در این امر ماده اى به نام NAD+ نقش اساسى إیفا مى کند که در تک تک سلول هاى بدن انسان و سایر پستانداران مشاهده مى شود.

با ساخت ماده اى بر اساس NAD+ و تزریق آن به یک موش آزمایشگاهى پیر دانشمندان مشاهده کردند که سلول هاى بدن این حیوان در زمینه هاى مختلفى شباهت بیشترى به سلول جوان داشتند و پروسه بازسازى DNA که با بالا رفتن سن آهسته تر انجام مى شود دوباره سرعت گرفت. مرحله آزمایش بالینى این ماده بر روى انسان در آینده اى نزدیک انجام خواهد شد.

عصر خبر

ارسال نظر

نظرات کاربران