کدخبر: 21641
راستان نیوز |

  داخل قسمت « آبی رنگ » سه تصویر مخفی وجود دارد. چند تصویر را میتوانید ببینید؟

 ۱ تصویر : بینایی عادی

 ۲ تصویر : بینایی خوب

 ۳ تصویر : بینایی بسیار عالی

اگر هیچ تصویری نبینید : بینایی شما ضعیف است

 

ارسال نظر

نظرات کاربران