کدخبر: 21382

جمع جبری میزان کالری تولید شده و مصرفی...

راستان نیوز |

  برای لاغر شدن باید کالری کمتری به بدن برسد. نوع غذا مهم نیست، مهم اینست که چه مقدار کالری با یک ماده غذایی به بدن می رسد.

بعضی از مواد کالری منفی دارند؛ به این معنی که میزان کالری دریافتی از آنها کمتر از میزان کالری مصرفی توسط بدن برای هضم آنهاست.

در واقع جمع جبری میزان کالری تولید شده و مصرفی از خوردن این مواد، منفی است.

کالری منفی

ارسال نظر

نظرات کاربران