کدخبر: 21238

حالات روحی مختلف، از تغییرات میزان مواد در بدن ما ایجاد می گردد.

راستان نیوز |

   با دانستن میزانِ تغییراتِ مواد شیمیایی مانند سروتونین و دوپامین و اکسی توسین ... در هر یک از حالات روحی غم یا افسردگی یا استرس ... می توانیم موادی غذایی را مصرف کنیم که سطح تغییرات این مواد را به حد متعادل برساند.

مواد در حالات روحی

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران