کدخبر: 20991
راستان نیوز |

   قلب انسان شیبه قلب پستانداران است. قلبی با چهار حفره جداگانه. بصورت دو هلیز در بالا و دو بطن در پایین.

خون اکسیژن دار از بطن چپ به اندامهای بدن می رود و خون دارای دی اکسید کربن گرفته شده از اندامها به دهلیز راست باز می گردد.

اگر تمامی خونهای موجود در سلولهای قلبی و رگهای خونی قلب تخلیه گردد، قلب به شکل زیر دیده میشود.

 

قلب بدون خون

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران