کدخبر: 18359

متخصص نورولوژی؛

هنر موسیقی محصول مغز کنشگر اجتماعی است.

راستان نیوز |

   یک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) گفت: موسیقی روی مغز انسان تاثیر مثبت دارد.

دکتر «عبدالرحمان نجل رحیم» به بررسی و تحلیل موسیقی از دیدگاه مغز محور پرداخت و گفت : موسیقی را می توان از 2 دیدگاه نگاه کرد.

یک نوع موسیقی کلی، که ما به عنوان یک موجود زنده برای این که بقا و ادامه ی حیات بدهیم به آن نیاز داریم و در ارتباط و تعامل با دیگران ضروری به نظر می رسد. این نوع از موسیقی از زمانی که نوزاد متولد می شود برای هماهنگ کردن حرکاتش که ریتم خاصی را دنبال می کند در طول مسیر زندگی با او همراه است و در ما به صورت بیولوژیک وجود دارد.

نوع دوم، آن موسیقی است که به عنوان یک هنر در اجتماع مطرح است.

این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: یکی از تجربه های من درباره ی تاثیر موسیقی روی مغز در ارتباط با یکی از بیمارانم رخ داد. این بیمار که گیتاریست بود دچار تیک های عصبی می شد. نکته ی مهم این بود که هنگامی که وی گیتار می زد و ریتم خاصی را دنبال می کرد دیگر اثری از تیک های عصبی نبود که این موضوع نشان دهنده ی اهمیت موسیقی در کنش یک فرد است.

او ادامه داد: زمانی که این فرد شعر می خواند، دوباره تیک های عصبی شروع می شد ولی هنگامی که یک نوع موسیقی همراه با شعر خواندن ادامه پیدا می کرد، باز هم ما شاهد بودیم که تیک های عصبی از بین می رفت. از این رو درمی یابیم که تاثیر موسیقی از شعر در ارتباط با این موضوع به مراتب بیشتر است.

وی هنر موسیقی را محصول مغز کنشگر اجتماعی دانست و گفت: موسیقی با انسان متولد می شود و با انسان می میرد و نظریاتی که آن را طرد می کنند قابل قبول نیست. موسیقی در هر زمان و مکان با توجه به شرایط اجتماعی جاری است و موسیقی به زندگی نظم، هماهنگی و تفاهم می بخشد.

نجل رحیم افزود: یک موسیقی می تواند در شرایط مختلف بر روی یک فرد تاثیرهای متفاوتی داشته باشد و مانند صوت از انعطاف پذیری زیادی برخوردار است و زمانی که آن را به صورت جمعی و گروهی بشنویم با زمانی که آن را در تنهایی گوش کنیم، قابل مقایسه نیست. این هنر می تواند معانی مختلفی را ایجاد کند و احساس های گوناگونی را برانگیزد.

این متخصص مغز و اعصاب تاکید کرد: موسیقی به اندازه ی تمام آدم های روی زمین متنوع است و تفاوت و تنوع موسیقی نشان دهنده ی تفاوت در ویژگی های انسان ها محسوب می شود. زمانی که پدیده ای می تواند آن قدر به شما نزدیک باشد که با تار و پود شما بازی کند، این پدیده باید خیلی انعطاف پذیر باشد تا بتواند چنین تاثیراتی روی انسان بگذارد.

به گفته ی نجل رحیم در موسیقی فهم مشترک از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که از یک موسیقی شاد یا غمگین لذت می بریم، شادی و غم در وجودمان را در بیرون می بینیم و یک نوع احساس هم دلی و هم زبانی به وجود می آید.

وی در باره ی شرایط اجتماعی و فرهنگ جامعه در ارتباط با موسیقی گفت: این که موسیقی در شرایط مختلف اجتماعی، گوناگون و متفاوت است، می تواند زمینه ی مطالعات مناسبی برای پژوهشگران فراهم کند تا به بررسی آن بپردازند. موسیقی در قالب فرهنگ و یک زمینه ی تاریخی در طول زمان به یک نتیجه ی خاص و جایگاه مشخصی می پردازد و فرهنگ و شرایط اجتماعی تاثیر ویژه ای بر این پدیده ی فرهنگی دارند. هنر، ساز و کار (مکانیزم) فرهنگی است که شما را آماده می کند و برای واقعیت های زندگی تمرین می دهد.

ایرنا

ارسال نظر

نظرات کاربران