کدخبر: 17832

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران:

راستان نیوز |

  رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه ما هنوز به طور 100 درصدی اعتقاد نداریم که دانه گرده کنوکارپوس تنها عامل پدیده تنگی نفس پاییزی در اهواز است، گفت: ممکن است که دانه کنوکارپوس یکی از عوامل باشد، اما عوامل دیگری را نیز در بروز این پدیده شریک می‌دانیم.

دکتر نوراله معلمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه مطالعات دانشکده کشاورزی تنها در خصوص ویژگی‌ها و گیاه‌شناسی کنوکارپوس است، اظهار کرد: البته این مطالعات هنوز به‌طور کامل انجام نشده است؛ این پروژه در یک بازه زمانی یک‌ساله به انجام می‌رسد که تاکنون 6 ماه آن طی شده است و هر 15 روز یک‌بار گونه‌های مورد آزمایش از حیث زمان گل‌دهی، میزان گرده و ... بررسی و پایش می‌شوند.

وی با اشاره به استقرار دستگاه جمع‌آوری پولن‌ها و گرده‌های گیاهی موجود در هوا در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در خصوص وضعیت گل‌دهی کنوکارپوس در باران‌های اخیر عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی که این دستگاه را مستقر کرده، می‌تواند بگوید که در اندازه‌گیری‌های انجام‌شده از گرده‌های موجود در هوا، چه میزان مربوط به کنوکارپوس و چه میزان ذرات و گرده‌های دیگر گیاهان بوده است. با این وجود ما هنوز به‌طور 100 درصدی اعتقاد نداریم که تنها عامل بروز پدیده تنگی‌نفس پاییزی، کنوکارپوس است.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: ممکن است که یکی از عوامل ایجاد این پدیده کنوکارپوس باشد اما عوامل دیگری را نیز شریک و دخیل می‌دانیم؛ مگر آنکه تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز به‌طور کامل این موضوع را اثبات کند. آن‌ها فرضیه‌ای را مطرح کرده‌اند که باید آن را ثابت کنند و اگر ثابت شود آنگاه مقصر بودن کنوکارپوس کاملاً مشخص خواهد شد.

معلمی با بیان اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز در بروز این پدیده دخیل هستند، گفت: من نمی‌دانم که آن‌ها بر چه اساسی می‌گویند که تنها مشکل کنوکارپوس است. ما این عقیده را نداریم؛ از سوی دیگر کنوکارپوس به وفور در کالیفرنیای آمریکا وجود دارد، اما اینکه چرا آنجا ایجاد مشکل نکرده و سؤالات دیگر، شبهاتی است که باید به صورت متقن و علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به دلایل محققان دانشگاه شهید چمران در این خصوص، تصریح کرد: میزان تولید دانه گرده در گیاه کنوکارپوس به گونه‌ای است که امکان پراکندگی آن با توجه به حالت چسبندگی روی کلاله کم است. از سوی دیگر افزایش رطوبت هوا در پاییز نیز عاملی می‌شود که دانه گرده این گیاه کمتر در هوا پراکنده شود، اما دانشگاه علوم پزشکی معتقد است که طی یک پروسه، دانه‌های گرده شکسته و در هوا منتشر می‌شوند.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: استدلال آن‌ها در مرحله تئوری درست است، اما اگر در عمل هم اثبات شود، ما نیز با آن‌ها در این زمینه همکاری می‌کنیم. در حال حاضر معتقدیم که کنوکارپوس نمی‌تواند تنها عامل بروز این پدیده باشد که علت آن نیز چسبندگی و ویژگی‌های دانه گرده این گیاه است.

معلمی همچنین در خصوص احتمال پولن‌زایی تحت استرس این گیاه، خاطرنشان کرد: پراکندگی دانه گرده در هوا و ایجاد مشکلات ناشی از آن موضوعی است که در کشورهای دیگر نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است، اما آن‌ها در کنار این مسأله، آلودگی‌های صنعتی را نیز مدنظر قرار می‌دهند ولی ما در خوزستان عوامل دیگر را رها کرده و تنها به دانه گرده متمرکز شده‌ایم؛ این در حالی است که یک بررسی تئوری در دانشگاه علوم پزشکی نیز، وجود آلودگی‌های صنعتی در کنار دانه گرده را به‌عنوان عامل بروز تنگی نفس مطرح می‌کند.

وی با بیان اینکه موضوع ارتباط آلودگی صنعتی با پراکنده کردن دانه گرده و تشدید پولن‌زایی باید مورد مطالعه قرار گیرد، گفت: من نمی‌دانم که این 2 موضوع چه‌قدر با یکدیگر ارتباط دارند. در کشورهای دیگر، مطالعاتی که انجام شده، عنوان می‌کند آلودگی صنعتی و پراکندگی دانه گرده به‌طور مشترک می‌توانند موجب بروز آسم شده و با اثرات متقابل، یکدیگر را تشدید کنند، نه آنکه تنها گرده گیاه موجب بروز مشکل شود.

ایسنا

 

ارسال نظر

نظرات کاربران