کدخبر: 16694

به شکل متن توجه کنید و تشخیص دهید که کدام زن، مادر ِ کودک است؟

راستان نیوز |

  با آشنایی به علم روانشناسی کودک، شما میتوانید از حرکات و رفتار کودکتان، احساسات و خواسته های او را درک کنید و در امر پرورش فرزندتان موفق باشید و او را بهتر بشناسید.

به شکل توجه کنید و تشخیص دهید که کدام زن، مادر ِ کودک است؟

 

مادر بچه

پاسخ معمای مادر و بچه ؟!

زن  A مادر بچه است، بچه بـرای گرفتن احساس حمایت، همیشه رو به روی مادر خود مینشیند !!

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ معمای مادر و بچه؟!

زن  A مادر بچه هست ، بچه بـرای گرفتن احساس حمایت همیشه رو به روی مادر خود مینشیند !!

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران