کدخبر: 15954

برای کاهش وزن، افراد از روشهای بسیاری استفاده می کنند؛ اما چرا از این روشها نتیجه لازم را نمیگیرند!

راستان نیوز |

  برای کاهش وزن، افراد از روشهای بسیاری استفاده می کنند؛ اما چرا از این روشها نتیجه لازم را نمیگیرند!

چرا باید برای کاهش وزن، بیشتر از مرز نیم ساعت ورزش کنیم ؟

در ده دقیقه نخست ورزش هوازی (مثلا پیاده روی) حدود ۹۰% قند و ۱۰% چربی می سوزد.

در ده دقیقه ی دوم این نسبت به ۳۰% چربی و ۷۰% قند می رسد.

 در ده دقیقه سوم معمولا نسبت سوخت چربی به قند ۵۰ به ۵۰ است.

 در ده دقیقه چهارم این نسبت به ۳۰% قند، ۷۰% چربی می رسد.

 در ده دقیقه پنجم به ۹۰% چربی و ۱۰% قند می رسد.

پس اگر فردی می خواهد وزن کم کند باید زمان فعالیتش از نیم ساعت بیشتر شود و در بهترین حالت به یک ساعت تمرینات هوازی برساند.

ورزش و چربی

 

ارسال نظر

نظرات کاربران