کدخبر: 15618

جوشاندن چند باره آب، می تواند به سنگ کلیه و سنگ صفرا منجر شود.

راستان نیوز |

راستان نیوز | با جوشاندن چند باره آب، مواد معدنی مانند نمک کلسیم، نیتریت و آرسنیک در آن انباشته میشود و می تواند به سنگ کلیه و سنگ صفرا منجر شود.

توصیه میشود آب باقیمانده در کتری یا سماور را برای استفاده مجدد، خالی کرده و آب تازه در آنها بریزید.