کدخبر: 9786
راستان نیوز | همه ما با حس مسئولیت پذیری آشنا هستیم ولی حس مسئولیت پذیری این کارمند شهرداری غیر قابل تصور است! به گزارش راستان نیوز، کارمند شهرداری در شهر لندن که برای تعمیر لوله خانه یک پیرزن، اقدام به تعمیر لوله کرد؛ مجبور شد سرش را تا کمر در گل فرو برده و به تعمیر لوله بپردازد. این فرد حتی لباس مخصوص به تن ندارد. عکس را در اینجا ببینید.   [caption id="attachment_9790" align="alignnone" width="533"] کارمند شهرداری در لندن[/caption]
ارسال نظر

نظرات کاربران