کدخبر: 7994

رد پای دایناسوری موسوم به آبلی سور، در کشور بولیوی واقع در امریکای جنوبی کشف شده که یکی از بزرگترین انواعی است که تاکنون پیدا شده است.

راستان نیوز |

  راهنمای گردشگری بولیویایی، فسیل 80 میلیون ساله ای را کشف کرد که رد پای یک گونه درنده دایناسور است.

رد پای این دایناسور، موسوم به آبلی سور، در کشور بولیوی واقع در امریکای جنوبی کشف شده که یکی از بزرگترین انواعی است که تاکنون پیدا شده است.

رد پای این دایناسور، یک متر و 22 سانتی متر است. این رد پا در حدود 64 کیلومتری شهر سوکره در مرکز بولیوی پیدا شده است.

آبلی سور

آبلی سور

جای پای دایناسوری بنام آبلی سور

جای پای آبلی سور

پیدا شدن آثار دایناسورها و بقایای اسکلت آنان در این منطقه که از خاک رس نرم پوشیده شده پیشتر نیز سابقه داشته است. به گفته سباستین ایپستیگوایا دیرین شناس آرژانتینی، این فسیل از سایر نمونه‌های یافت شده در منطقه بزرگتر است.

وی تصریح کرد: «این نمونه بزرگترین رد پای دایناسورهای گوشتخوار از پایان دوره کرتاسه در جنوب امریکا است.» رد پای این گونه گوشتخوار دایناسور با اندازه بیش از یک متر بزرگترین نمونه‌ای است که تاکنون کشف شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران