کدخبر: 792
راستان نیوز | سیلابهای اخیر که به دنبال بارش های باشدت بالا اتفاق افتاد , اگر درسال های قبل از احداث سدهای کنونی اتفاق می افتاد کشور با خسارات جبران ناپذیری مواجه می شد. هرچند که این سیلاب ها جان تعداد معدودی از هم وطنان را گرفت. پرسشی که مطرح است اینکه با وجود این سدها آیا سیلاب ها قابل مهار بوده اند یا نه؟ در جواب باید گفت که اصولا سدها برای کنترل سیلاب طراحی می شوند ودر صورتی قادر به انجام کنترل و هدایت سیل هستند که پس از بهره برداری به طور صحیح مدیریت شوند . متاسفانه آنچه که مشهود است به لحاظ فنی مدیریت صحیحی صورت نگرفته است .بنا به تجربه به دلیل کم آبی که در کشور وجود دارد مدیران سدها سعی می کنند قوانین واصول را زیر پا گذاشته ومخزن سدها را تا حد امکان پر نگه دارند . در سیل اخیر که بارش ها از شدت بارش بالایی نیز برخوردار بودند مدیران سدها فرصت تخلیه را نداشته ومجبور شدند از حداکثر ظرفیت سرریزها استفاده کنند که این اقدام موجب شد که رودخانه ها در قسمت پائین دست سد سیلابی شده وجان عده ای از هموطنان را گرفته وخسارات مالی نیز بر جای بگذارد. به نظر می رسد برای جلوگیری از حوادث مشابه باید دقت بیشتری در مدیریت سدها صورت گیرد که شاهد حوادث مشابهی در آینده نباشیم. راستان نیوز
ارسال نظر

نظرات کاربران