کدخبر: 23308

جذابیت به معنای توانایی و قابلیت فردی و اجتماعی برخی از افراد به صورت های متفاوتی در مقایسه با دیگران است.

راستان نیوز |

   امیر لطفی حقیقت روان شناس و کارشناس علوم رفتاری اظهار داشت: در تعریف کلی جذابیت شامل یک رفتار یا سبک زندگی شخص است که فرد نوعی کشش برای اطرفیان نسبت به خود ایجاد می کند.

وی افزود: فرد جذاب در نوع پوشش، حرکات غیرکلامی، نگاه کردن و غیره در یک چارچوبی عمل می کند که دیگران نسبت به او جذب می شوند و علاوه بر اینها جذابیت هم می تواند ذاتی باشد و هم عرضی.

 

این روان شناس  با بیان اینکه عامل دیگر جذابیت به بوم شناختی اجتماعی و بافت محیطی  باز می گردد، اظهار داشت: تعریف جذابیت با توجه به مناطقی که افراد در آنها زنذگی می کنند متفاوت است و ممکن است هرکس به گونه ای جذابیت را تعریف کند.

لطفی حقیقت در ادامه افزود: فردی جذاب است که در درجه اول افکار سالم و دلی پاک دارد و با داشتن اعتماد به نفس و ذهنی آرام و مثبت بهترین تعامل را با دیگران برقرار می کند لذا این عمل تأثیر بسزایی در جذابیت دارد.

 

این روان شناس اذعان داشت: علاوه بر اینکه فرد از درون پاکیزه باشد باید به زیبایی و پاکیزگی ظاهر هم اهمیت دهد، چرا که این مساله تأثیر بسیاری در جذابیت دارد  و می توان گفت از جمله عوامل اصلی به شمار می رود.

 

وی در پایان گفت: همواره با ملایمت رفتار کنید و چهره تان را با تبسم بیارایید و همیشه سعی کنید تا درست و منطقی و متواضعانه با دیگران برخورد کنید تا هم بتوانید تعامل خوبی  با دیگران داشته و هم فردی جذاب باشید.

 

باشگاه خبرنگاران

 

ارسال نظر

نظرات کاربران