کدخبر: 21828

دبیرستان LeRosey در سوئیس...

راستان نیوز |

   دبیرستان LeRosey در سوئیس به مدرسه شاهان معروف است؛ چرا که 7 پادشاه از جمله محمدرضا شاه، پادشاه موناکو، شاه مصر و بسیارى از اعضاى خانواده هاى سلطنتى و قدرتمند در این مدرسه درس خوانده اند!

 

ارسال نظر

نظرات کاربران