کدخبر: 21323

روستایی بادمای منفی ۷۲ درجه سانتیگراد در...

راستان نیوز |

  شهر یاکوتسک در سیبری به عنوان سرد ترین شهر جهان نام برده میشود. اما رکورد سردترین منطقه مسکونی جهان، روستایی در سیبری با نام اویمیاکن میباشد.

«اویمیاکن» روستایی درسیبری روسیه بادمای منفی ۷۲ درجه سانتیگراد، سردترین منطقه زندگی انسان در زمین و سردترین نقطه جهان (به معنی کل سیاره زمین) می باشد.

سردترین نقطه

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • صادق

    موندیم تواین سرمای شدید کولراسپلیت چکارمیکنه