ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ناشناس

    ما آدمیزادها چی هستیم خدا!!بیچاره حیوانات زبون بسته.دلم براش سوخت

  • ناشناس

    زبون بسته چون هنوز نخاع قطع نشده زنده است گلوش بریده شده

  • ناشناس

    ي آدم ناشي آوردند سر اين زبون بسته را ببره... يكي نيست بگه تو كه بلد نيستي سر ببري غلط مي كني سر اين زبون بسته را مي بري كه اينجور زجركشش كردي