کدخبر: 21132

بچه هایی که در مدرسه در حال بازی هستند و در کنارشان آتشفشان فعال شده است!

راستان نیوز |

   بچه های یک مدرسه ابتدایی در کره در حال بازی در حیاط هستند در حالی که‌ آتشفشانِ نزدیک مدرسه فعال شده و خاکسترش در هوا پراکنده شده است.

آتشفشان در کره

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران