کدخبر: 1962

دریاچه سرخس, دریاچه وسیعی در بخش مرکزی فلات ایران بود که در حدود 20000 سال پیش در اثر گرمایش زمین و آب شدن یخچالهای عصر دوم یخبندان بوجود آمد و به مرور بر اثر افزوده شدن به دمای هوا و طی چندین هزار سال رو به خشکی نهاد.

راستان نیوز |

راستان نیوز |  دریاچه سرخس, دریاچه وسیعی در بخش مرکزی فلات ایران بود که در حدود 20000 سال پیش در اثر گرمایش زمین و آب شدن یخچالهای عصر دوم یخبندان بوجود آمد و به مرور بر اثر افزوده شدن به دمای هوا و طی چندین هزار سال رو به خشکی نهاد.

دریاچه همدان و دریاچه ساوه که هم اکنون خشک شده اند, از باقیمانده های این دریاچه بودند و دریاچه نمک قم یا حوض سلطان, باز مانده این دریاچه وسیع است.

به گفته مورخین, دریاچه همدان و ساوه تا قبل از ظهور اسلام وجود داشتند. در واقع دشت کویر و دشت لوت کف دریاییست که ده هزار سال پیش، در مرکز فلات ایران میدرخشید.

ظاهرا تمدن چندین هزارساله سیلک کاشان، در کنار این دریاچه شکل گرفته است. شواهد باستان شناسی و شواهد تاریخی در متون قدیمی دلالت بر صحت این موضوع دارد؛ همچنین پیدا کردن فسیل آبزیان در پارک مرکزی دشت کویر بنام دشت فسیل یا فسیل آباد از مصادیق بارز آن است.

ارسال نظر

نظرات کاربران