کدخبر: 19024

آلبرت اینشتین در مورد جنگ جهانی چهارم پیشگویی کرده است.

راستان نیوز |

     آلبرت اینشتین در مورد جنگ جهانی چهارم پیشگویی کرده است. من نمی دانم انسانها با چه سلاحی در جنگ جهانی سوم با یکدیگر می جنگند، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.

 

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران