کدخبر: 17525

در پی سفر به اروپا؛

دو پادشاه، یکی از ایران (ناصرالدین شاه) و دیگری از ژاپن (میجی) در یک زمان به اروپا رفتند و هر دو تصمیماتی برای کشورشان گرفتند...

راستان نیوز |

 دو پادشاه، یکی از ایران (ناصرالدین شاه) و دیگری از ژاپن (میجی) در یک زمان به اروپا رفتند.

بعد از این سفر، هر دو تصمیماتی برای کشورشان گرفتند. تصمیمات را بخوانید و مقایسه کنید.

تذکر مهم : البته باید توجه داشت که تخریب حاکمانِ گذشته ایران به صورت مغرضانه و تخریبی، باعث تخریب فرهنگ و هویت ایرانی میگردد. اما نقدهای عبرت آمیز و پندآموز برای عدم تکرار اشتباهات گذشته میتواند به ارتقا هویت ایرانی کمک شایانی نماید.

 

مقایسه دو پادشاه

ارسال نظر

نظرات کاربران