کدخبر: 15478

از لحاظ مختصات جغرافیایی، شهر یزد و میدان مارکار آن و دقیقا محلی که ساعت فردوسی یا ساعت مارکار، در آنجا ساخته شده است، نقطه وسط ایران است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | از لحاظ مختصات جغرافیایی، شهر یزد و میدان مارکار آن و دقیقا محلی که ساعت فردوسی یا ساعت مارکار، در آنجا ساخته شده است، نقطه وسط ایران است.

ساعت فردوسی در میدان مارکار یزد را فردی بنام، پشوتن‌جی دوسابایی مارکار ساخته است. به همین علت به ساعت مارکار مشهور است.

این ساعت، ساعت عمومی و بزرگی است که در میدان مارکار یزد قرار دارد و دقیقا از لحاظ مختصات جغرافیایی، درست در وسط ایران قرار گرفته است.

مجموعه میدان مارکار و دبیرستان مارکار و پرورشگاه مارکار با هزینه پشوتن‌جی دوسابایی مارکار که از زرتشتیان ساکن هند بود، ساخته شده‌ و هنوز برای هزینه‌های جاری آن‌ها، از محل وقف این شخص درگذشته، استفاده می‌شود.

این شایعه میان مردم وجود دارد که مقداری طلا برای بازسازی ساعت در صورت تخریب آن در پی ساختمان این ساعت مخفی شده‌است.

ساعت مارکار، یک اثر تاریخی است و به عنوان بخشی از مجموعه مارکار در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

به گفته محققین و معاریف یزد، ساعت با اشعاری از شاعر بومی به نام مرحوم ناصر، تزیین شده است و با حرکت مطابق عقربه ساعت و خلاف حرکت خودروها، هنر این شاعر و تاریخ احداث بنا بدین مضمون بر بازدید کننده روشن می شود. 

البته در چرخش اول بیت ها و در چرخش دوم مصرع ها ملاک هستند! این ابیات عبارتند از:

* ز فردوسی اکنون سخن یاد گیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر
 
*بزرگی سراسر به گفتار نیست /  دوصد گفته چون نیم کردار نیست
 
* به داد و دهش دل توانگر کنید / ز آزادگی بر سر افسر کنید
 
* جز از نیکنامی و فرهنگ و داد /  ز رفتار گیتی نگیرید یاد
 
مصرع اول: چون به سعی و اهتمام مارکار / مصرع دوم: گشت در این برج ساعت برقرار /
مصرع سوم: :روح فردوسی پی تاریخ گفت/ مصرع چهارم: شادم از کردار نیک مارکار

گفتنی است؛ مصرع آخر با بهره گیری از حروف ابجد و کاربرد عدد مرکب، تاریخ احداث بنای ساعت یعنی 13:20 هجری شمسی را متذکر می شود.