کدخبر: 15436

بیمارستانی در عمق هزارپایی در اوکراین که در آن یک دهم استریل ترین اتاق بیمارستان جهان، باکتری وجود دارد.

راستان نیوز |

راستان نیوز | بیمارستانی در معدن نمکی در عمق هزارپایی در بلاروس وجود دارد که برای بهبود بیماریهای تنفسی استفاده میشود. در این غار یک دهم استریل ترین اتاق بیمارستان جهان، باکتری وجود دارد.

این بیمارستان که در شهر "سولیگورس" در عمق ۵۰۰ متری یک معدن نمک راه اندازی شد، کودکان مبتلا به آسم و بیماری‌های تنفسی را تحت مراقبت و درمان قرار می دهد.

بیمارستانی در بلاروس در دل یک معدن نمک راه اندازی شد.

این بیمارستان که شهر "سولیگورس" در عمق ۵۰۰ متری یک معدن نمک راه اندازی شد کودکان مبتلا به آسم و بیماری‌های تنفسی را تحت مراقبت و درمان قرار می دهد.

این بیمارستانِ مجهز و شگفت انگیز دارای امکانات تفریحی ورزشی نیز می باشد و پزشکان برای درمان بیماران بخصوص بیماران دارای آسم از مواد معدنی خاصِ داخل این معدن استفاده می کنند. رویترز گزارشی مصور از داخل این بیمارستان منتشر کرده است که در زیر می بینید.

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک

 

بیمارستانی در دل معدن نمک

بیمارستانی در دل معدن نمک