کدخبر: 15379

کتاب قانون ابو علی سینا در پزشکی؛

نسخه ای از کتاب قانون ابن سینا به لاتین، چاپ 1484 میلادی در کتابخانهٔ دانشگاه تگزاس در سن‌ آنتونیو.

راستان نیوز |

راستان نیوز | کتاب قانون ابن سینا در طب، یکی از کتاب‌های ابن سینا در زمینه پزشکی‌ می باشد که نزدیک به  ٧٠٠ سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. این کتاب مفصل‌ترین کتاب او و از جمله مهم‌ترین آثار پزشکان دنیای قدیم است.

نسخه ‌ای از کتاب قانون ابن سینا به زبان لاتین، چاپ سال ۱۴۸۴ میلادی، در مخزن کتب نفیس کتابخانهٔ علوم درمانی دانشگاه تگزاس در سن‌ آنتونیو وجود دارد.