کدخبر: 1535

امتداد رشته کوه الوند از شمال و شمال شرق ملایر می گذرد و به کوههای سربند اراک متصل می شود.

راستان نیوز |

راستان نیوز | امتداد رشته کوه الوند از شمال و شمال شرق ملایر می گذرد و به کوههای سربند اراک متصل می شود.

مرتفع ترین کوه ملایر،قله لشکر در و کوه معروف یزدگرد (با بقایای قلعه یزدگرد ساسانی) می باشد.از دیگر ارتفاعات مهم ملایر گرم کوه و سرد کوه می باشد

۱– کوه گرمه (گرم کوه)به ارتفاع ۲۲۰۶متر در شمال ملایر

۲-کوه سرده (سرد کوه )به ارتفاع ۲۷۷۷ متر از شمال تا مشرق ملایر

۳- کوه لشکر بین شمال ملایر واراک به ارتفاع ۲۹۲۸متر

۴- کوه سفید در جنوب غربی ملایر به ارتفاع ۲۴۷۵متر

۵- کوه یزدگرد در جنوب ملایر به ارتفاع ۲۴۸۷متر

۶-کوه بیاتان در جنوب شرقی ملایر به ارتفاع ۲۵۸۰متر

۷- در شمال غربی ملایر یک رشته کوه از سلسله جبال الــوند بطرف جنوب غربی کشیده که به سیاه کوه نهاوند متصل می شود.  

ارسال نظر

نظرات کاربران