کدخبر: 15344

طی این 35 سال هر روز صبح روبه‌روی الهه «شیوا» می‌نشینم و از او برای پسردار شدن کمک می‌خواهم.

راستان نیوز |

راستان نیوز | طی این 35 سال هر روز صبح روبه‌روی الهه «شیوا» می‌نشینم و از او برای پسردار شدن کمک می‌خواهم.

مرد هندی که در حسرت فرزند پسر بود از 35 سال پیش مانع حمام رفتن دخترانش شد.

 

مرد هندی که درحسرت پسردارشدن است، از 35 سال قبل مانع حمام رفتن 7 دخترش شده است.

 

به امید اینکه شاید پسردارشود.
 
این مرد به رسانه‌ها گفت: 35 سال به دخترانم اجازه حمام رفتن و مسواک زدن ندادم، چراکه فکر می کردم با این روش خداوند به من فرزند پسری عطا می‌کند.