کدخبر: 15340

فریبا معصومی؛

معمولا افرادی که دچار معلولیت هستند، فعالیت های مغزیشان در جهت توسعه مهارتهای دیگر عمل می کند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | توانایی های انسان، همواره یکی از موضوعات بسیار جالب و پیچیده در محافل علمی بوده است.

معمولا افرادی که دچار معلولیت هستند، تمرکز مغز یا به عبارتی، فعالیت های مغزیشان در جهت توسعه مهارتهای دیگر عمل می کند.

هنرمندانی در جهان وجود دارند که دچار معلولیت های مختلف هستند. این دختر معلول که خوابیده است، کارهای هنری بسیاری را آفریده است ...

فریبا معصومی، معلولیتی دارد که از زمان تولد دچار بیماری راشیتیسم بوده و تا امروز که ۳۰ ساله است تنها سرش رشد کرده است.

با این وجود بیکار ننشسته و برای اینکه خودش را به همگان ثابت کند با هر روشی از نقاشی گرفته تا پولک‌دوزی، کاموا‌بافی، عروسک‌سازی، گل‌سازی و... سعی کرده هنرش را به نمایش بگذارد؛ آن هم با شرایطی که از نظر هر انسانی با جسم سالم دشوار به نظر می رسد.

می گوید از ۱۲ سالگی کارهای مختلفی انجام داده است اما ۴ سال می شود که تقریبا کارهایش به خوبی فروش می رود و بهزیستی تا حدودی به او رسیده و حتی از سه سال پیش برای او معلمی می گیرند تا بتواند درس بخواند.

از فنی حرفه ای مدرک بافندگی اش را هم گرفته است و دیگر با راه اندازی کارگاهش می تواند آموزش را نیز شروع کند.

فربیا با همین کارهایی که انجام داده برای پدر و مادرش خانه ای در فومن گیلان ساخته است و با هم زندگی می کنند.

در حال حاضر هم از زندگی اش راضی است و خدا را شکر می کند و حتی می گوید از جوان های امروزی هم پرانرژی تر است و امید به زندگی فراوانی دارد.

دلش می خواهد همه بیایند و کارهایش را ببینند. نه به این دلیل که بتواند آنها را بفروشد بلکه به این خاطر بیایند و کارهایش را ببیند که متوجه شوند وقتی کسی مانند فریبا با چنین وضعیت جسمی می تواند چنین کارهایی انجام دهد آنها هم می توانند کارهای بزرگ تر از فریبا بکنند.