کدخبر: 15298

توسط افراد ناشناس

گروهی ناشناس که انگیزه آنان نیز کاملا روشن نیست به درمانگاه خیریه شهید موسوی تهرانپارس حمله کردند. آنان ضمن تخریب درمانگاه با ایجاد رعب و وحشت اموال درمانگاه و بیماران را نیز به سرقت بردند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | گروهی ناشناس که انگیزه آنان نیز کاملا روشن نیست به درمانگاه خیریه شهید موسوی تهرانپارس حمله کردند. آنان ضمن تخریب درمانگاه با ایجاد رعب و وحشت اموال درمانگاه و بیماران را نیز به سرقت بردند.

 

به گزارش ایرنا، مهاجمان ضمن تخریب اموال درمانگاه، اموال شخصی بیماران و پرسنل را نیز مورد دستبرد قرار دادند.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران