کدخبر: 14491

مسیر پیاده رو هوشان در چین، یکی از خطرناک ترین مسیرهای پیاده روی، در دنیاست.

راستان نیوز |

راستان نیوز | مسیر پیاده رو هوشان در چین، که به یکی از معابد تاریخی این کشور در بالای کوه ختم میگردد، یکی از خطرناک ترین مسیرهای پیاده روی، در دنیاست.

پیاده روی، روی ترسناک ترین تخته جهان

ترسناک ترین پیاده روی