کدخبر: 14111
راستان نیوز | عضو شوراى شهر تهران نسبت به ساخت یک مجتمع تجارى بزرگ در شریعتی هشدار داد. غلامرضا انصارى در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت: قرار است؛ در خیابان شریعتی خیابان میرزاپور یا سهیل سابق یک مال بزرگ ساخته شود. وى ادامه داد: این بزرگترین گودبردارى کشور خواهد بود و ساخت آن به صلاح نیست. به طور حتم مشکل پارکینگ هم وجود خواهد داشت. ایلنا
ارسال نظر

نظرات کاربران