کدخبر: 14103

هوش معنوی یا SQ ، همه آن ادراکات ذهنیست که ما نسبت به جهان، آفرینش و هستی و زندگی داریم. هر چه این ادراکات ما عمیق تر باشد, از هوش معنوی بالاتری برخورداریم.

راستان نیوز |

راستان نیوز | هوش معنوی یا SQ ، همه آن ادراکات ذهنیست که ما نسبت به جهان، آفرینش و هستی و زندگی داریم. هر چه این ادراکات ما عمیق تر باشد, از هوش معنوی بالاتری برخورداریم.

مصداق بارز هوش معنوی، این شعر از مولاناست :

روزها فکر من این است و همه شب سخنم                که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                              به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

این شعر نشان دهنده میزان بالای هوش معنوی مولاناست.

سوال های جدی در مورد اینکه از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنوی است.

زوهار و مارشال هوش معنوی را یک بعد جدید از هوش انسانی، علاوه بر IQ و EQ ( هوش ارتباطی یا هیجانی) معرفی کردند و به نظر آنها برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می شود.

باید دانست که کامپیوترها نیز از میزان IQ بالایی برخوردارند و اغلب حیوانات دارای EQ بالایی هستند. ‎اما این تنها انسان است که از هوش معنوی SQ برخوردارند، هوشی تحول پذیر، توانایی ای که به او قدرت می دهد تا خلاق باشد و قوانین و نقش ها را دستخوش تغییرات خودنماید، بتواند تحولا ت اساسی ایجاد کند و دنیای اطرافش را به بهترین شکل متحول سازد.

هوش معنوی یا SQ را می توان همان توانایی دانست که به ما قدرتی می دهد و رویاها و تلاش و کوشش برای به دست آوردن آن رویاها را می دهد. این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزش ها را در فعالیت هایی را که بر عهده می گیریم در بر می گیرد.

هوشی که به واسطه آن سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی و مهم در زندگی مان می پردازیم و به وسیله آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد می کنیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.

سیندی ویگلورث معتقد است که هوش معنوی توانایی رفتار کردن با دلسوزی و دانایی در حین آرامش درونی و بیرونی، صرفنظر از پیشامدها و رویدادهاست. افراد با هوش معنوی در حین قضاوت، توانایی منصفانه و دلسوزانه رفتار کردن را دارند.

هوش معنوی ما را قادر می سازد همه چیز را آنطور که هستند ببینیم. این هوش همان هوشی است که رهبران مشهور و محبوب جهان را هدایت کرده است. رهبران معنوی با داشتن این هوش می توانند بزرگترین فشارها را تحمل کنند. رابرت ایمونز تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش معنوی مطرح کند. وی معتقد است که هوش معنوی مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی است.

‏SQ قابل توصیف و توضیح و اندازه گیری است. برای اندازه گیری این هوش می توان به سنجش مهارت ها و توانایی هایی که ناشی از این هوش است بپردازیم.

افرادی که دارای هوش معنوی هستند دارای این صفات می باشند:

▫️ قدرت مقابله با سختی ها، دردها و شکست ها ‎

▪️ بالا بودن خودآگاهی در این افراد ‎

▫️ حسی که این افراد را هدایت درونی می کند

‎▪️ درس گرفتن از تجربیات و شکست ها ‎

▫️ از دشواری های زندگی فرصتی می سازد برای دانستن ‎

▪️ توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم

‎▫️ گفتن «چرا؟» ‎

▪️ پرداختن به سجایای اخلاقی و اهمیت دادن به آنها

‎▫️ توانمند بودن در خودداری و کنترل خویش

‎▪️ برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری بالا

 

منبع: ‎ مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

ارسال نظر

نظرات کاربران