کدخبر: 12833
راستان نیوز | دکتر بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در یادداشت تازه خود به نقد رفتارهای وکلای زن و مرد در دادگاه ها پرداخته است. کشاورز در یاددشت خود آورده است: «وکیل باید به یاد داشته باشد که فرآیند ارزیابی او و دفاعی که می کند، پیش از آنکه کلمه ای بر زبان بیاورد آغاز می شود، بنابراین باید ظاهری آراسته و مناسب داشته باشد. خودداری از برخی حرکات ضمن استدلال شفاهی قابل توصیه است زیرا این رفتارها بر ذهن دادگاه تأثیر می گذارد و حدّاقل ضرر آنها منحرف کردن توجّه دادگاه از مطالب مطرح شده است. » وی می افزاید: « رعایت شأن قضا با قاضی و رعایت شأن وکالت با وکیل است. کنترل شأن قضا با دادسرای انتظامی قضات و کنترل شأن وکالت با دادسرای انتظامی وکلاست و البته وکیل و قاضی باید هردو شأن دادگاه وحرمت آن را پاس دارند. شاید اعلام محرمانه عدم رعایت شؤون ظاهری ازجانب قاضی به مثلاً رئیس مجتمع متبوع او ، اصولاً مفید و سازنده باشد ولو اینکه نتیجه ای ندهد. »
ارسال نظر

نظرات کاربران