کدخبر: 12525

سه قانون از قوانین مهم کائنات وجود دارد که اگر دقت کنیم، در آیین فرهنگهای مختلف، به طریقی به آن پرداخته شده است و انسانها گاها با بی خبری این قوانین را رعایت می کنند.

راستان نیوز |

راستان نیوز | سه قانون از قوانین مهم کائنات وجود دارد که اگر دقت کنیم، در آیین فرهنگهای مختلف، به طریقی به آن پرداخته شده است و انسانها گاها با بی خبری این قوانین را رعایت می کنند.

بسیاری از آیین و آداب و حتی شعائر مذهبی، همگی بر اساس سه قانون جبران و جذب و مزرعه که از قوانین مهم کائنات هستند، نشات گرفته اند. در ادامه با سه قانون بسیار جالب و عجیب زیر آشنا می شویم.

۱ - قانون جبران: در کائنات هر فعلی که برایت صورت می گیرد یا نعمتی می رسد باید در ازاء آن فعلی برای جبران انجام بدهی. چنانچه جبران صورت نگیرد، براساس همین قانون، کائنات خودش چیز دیگری را بعنوان جبران از تو می گیرد.

بنابراین هر انسانی باید در زندگی خویش بسیار دقیق باشد و به دقت مراقب باشد که چگونه نعمتی را جبران کند. جبران از هر طریقی صورت می گیرد. از پرداخت یک ما به ازاء گرفته تا جواب لبخندی را با لبخند دادن. برخی آن را به قانون کارما نیز تشبیه کرده اند.

۲ - قانون جذب: افکار و ذهن ما هم از جنس انرژی میباشد. هریک از ما درست مانند یک فرستنده - گیرنده(هردو در یک مجموعه) هستیم و انرژی های خاصی را با فرکانس های خاص مرتعش و منتشر می کنیم. قانون جذب ناظر بر این امر است که هرگونه انرژی را(چه مثبت و چه منفی) با هر فرکانسی مرتعش کنی، دقیقا " همان را به سوی خودت جذب می کنی.

مثال: هرگاه بر این نگرانی تمرکز شدید داری که نکند فلان بیماری لا علاج را بگیرم و به شدت از آن بترسی، خود بخود سیگنالی در این رابطه به کائنات می فرستی که در سطح فرکانس خاصی عمل می کند و(انگار که آنرا از کائنات درخواست کرده باشی) همان را برایت به تحقق درمی آورد. حال اختیار با توست که مدام بترسی، مشکوک باشی، نگران آینده باشی، نگران ازدست دادن کسی یا چیزی باشی و … یا نه، به خداوند اعتماد و اطمینان قلبی داشته باشی و همیشه با اتکاء و اتکال به خدا، و بدون ترس، با انرژی زنده، روزگار را بگذرانی و از من ذهنیت هرچه بیشتر دوری کنی.

۳- قانون مزرعه: رکن اول قانون مزرعه : وقتی چیزی می کاری باید صبر کنی تا در وقت خودش به تو محصول بدهد. غیر از این ممکن نیست. پس "صبر" رکن اول قانون مزرعه است. صبر با تحمل تفاوت دارد. تحمل همراه با نارضایتی است در صورتی که صبر همراه با رضایت و پذیرش است . رکن دوم قانون مزرعه: رسیدگی و مراقبت صحیح از دانه ای که کاشته ای. زمانی که صبر می کنی باید با تلاش پیگیر همراه باشد (کارهایی هست که باید در این مدت انجام بدهی ، و خیلی کارهارا هم نباید انجام بدهی). عجله هرگز کاری را به نتیجه نرسانده و نمی رساند و تنها نتیجه "زجر درونی" است.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران