کدخبر: 11362

دست دادن یا مصافحه، یکی از سنت های قدیمی در اقوام بشری و گروههای انسانی بوده است.

راستان نیوز |

راستان نیوز | دست دادن یا مصافحه، یکی از سنت های قدیمی در اقوام بشری و گروههای انسانی بوده است.

  دست به هم دادن و رساندن کف دست ها به هم، علاوه بر اینکه نشانه دوستی و صمیمیت می باشد، عامل اصلی دیگری دارد؛ که به سنتی در ابتدای دیدار، تبدیل گشته و به مرور زمان معنی آن تغییر یافته است.

سنت دست دادن در قبایل قدیم بخاطر اطمینان از عدم پنهان کردن هر نوع اسلحه در دستان شخص تازه وارد بوده است، با این عمل، بی سلاح بودن طرفین مشخص می شده است.

بعدها و با گذشت زمان، این رسم به سلام کردن هنگام ملاقات دو شخص با دست راست تبدیل شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران