کدخبر: 10105
راستان نیوز | مرد متاهلی که همچنان عشق دوران مجردیاش را فراموش نکرده بود در یک جنایت هولناک،خون بپا کرد. نیمه شب چهارشنبه خونین ماموران پلیس آگاهی شهرستان شیراز از وقوع یک مورد جنایت در این شهرستان باخبر شدند. ماموران پس از اطلاع از این موضوع بلافاصله به محل جنایت عزیمت کرده و جسد زنی جوان را در حالی که غرق در خون روی زمین افتاده بود مشاهده کردند. ماجرا از این قرار بود که از سال ها قبل مرد جوانی بهرغم داشتن همسر و فرزند همچنان به زنی در دوران مجردی اش علاقه مند بود از این رو در جنایتی هولناک خون به پا کرد.نیمه شب چهارشنبه بود که اهالی یکی از خیابان های شیراز از خانه یکی از همسایهها صدای تیراندازی شنیدند.آنها همزمان متوجه فریادهای زن و مردی از داخل خانه همسایه شدند و وحشتزده خودشان را به آنجا رساندند. وقتی اهالی محل وارد کوچه شدند جسد غرق در خون مرد جوانی را دیدند که داخل حیاط خانه همسایه افتاده بود. کنار جسد یک اسلحه شکاری دیده میشد و کمی آن طرفتر پیکر غرق در خون زنی جوان که هدف گلوله قرار گرفته روی زمین افتاده بود. اعضای خانواده همسایه ناله و شیون میکردند و شاهدان با دیدن این صحنه هولناک با پلیس و اورژانس تماس گرفتند. با حضور مأموران و اورژانس در محل مشخص شد مرد جوان پس از شلیک مرگبار به سوی دختر این خانواده که برای سرکشی به منزل پدرش آمده دست بهخودکشی زده که اورژانس پس از معاینه وی مرگش را تأیید کرد. ماجرا چه بود؟ هنوز مشخص نبود که چرا مرد مسلح دست به جنایت زده و پس از آن خودکشی کرده است. کارآگاهان سرگرم تحقیق شدند و در پرس و جو از خانواده این زن جوان که بهشدت از حادثه پیشآمده شوکه شده بودند ،حقیقت ماجرا را کشف کردند. آنچه مسلم بود عامل قتل ،مردی بود که از سالیان قبل عاشق قربانی شده بود و قصد داشت با او ازدواج کند. چند سال قبل وقتی ماجرای خواستگاری و ازدواج را مطرح کرد، به او جواب منفی دادند و همین باعث شد که مرد جوان از وی کینه به دل بگیرد. طبق اطلاعات بهدست آمده، شب حادثه زن جوان میهمان خانه مادرش بود که قاتل زنگ خانه آنها را زد. او درحالیکه اسلحه را زیر لباسش پنهان کرده بود مدعی شد که باید با زن جوان صحبت کند. در آن لحظه وقتی وی به حیاط آمد یک دفعه مرد کینه جو اسلحه را از زیر لباسش بیرون آورد و به سوی او شلیک کرد. این مرد پس از آن اسلحه را به سمت خود گرفت و با شلیک یک گلوله به زندگی خود پایان داد. به دستور درخشان بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی شیراز،جسد این دو نفر به پزشکی قانونی انتقال یافت. در ادامه پرونده ای تشکیل و تحقیقات برای مشخص شدن موضوع آغاز و فاش شد که مرد جوان با وجود اینکه متاهل بوده همچنان به مقتول که او نیز متاهل بوده علاقه مند بوده است از این رو زمان حادثه با قصد و نیت قبلی و با اطلاع از اینکه قربانی بدون همسرش آنجاست به محل جنایت رفته و در یک موقعیت زن جوان را گلوله باران کرده و پس از اطمینان از قتل او به زندگی خودش نیز پایان داده است. این پرونده هم اکنون برای بررسی زوایای پنهان جنایت در دست بررسی است. خبرجنوب
ارسال نظر

نظرات کاربران