کدخبر: 901
راستان نیوز | رئیس دفتر رئیس جمهوری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به رخدادهای خبری اخیر واکنش نشان داد. او نوشت: 1- هرکس که با هدف فتح قله‌ای؛ کوهنوردی کرده باشد می‌داند که در میانه راه؛ برای «ادامه تلاش» باید مرتبا به قله بالای سر چشم دوخت و راه نرفته را دید و همزمان برای «شکر و تداوم امید» باید به راه پیموده زیرپا نظر کرد. هرکس که توفیق کار مثبت و موفق داشته است؛ می‌داند که هم نیمه پر لیوان واقعیت است و هم نیمه خالی آن. نیمه پر دستاورد است و نیمه خالی دستور کار. هرکس که هنر مناظره و مدیریت مذاکره را آموخته و آزموده است؛ می‌داند که با حریف؛ باید از کاستی‌ها و نواقص کار او سخن گفت و مطالبه بیشتر و بهتر کرد و با یاران و همراهان؛ از توانایی‌ها و توفیق و عنایات. ۲- بخشی از فهم سخن ؛ فهم زمینه سخن و مخاطب سخن است. اگر می خواهیم کمک کنیم و پیروزی بر حریف را قطعی کنیم راه آن تنگ کردن میدان بر دوست و پژواک خواسته دشمن یا تصویر دشمن ساخته نیست. ۳- تحریم‌های کور؛ نه تنها راه را بسته بودند بلکه پل‌ها را نیز شکسته بودند. اینک که سنگ‌ها از سر راه برداشته شده است؛ باید پل‌ها را هم ساخت و راه بلند کوتاهی‌ها را هم پیمود. ویرانی به ساعتی ممکن است و ساختن و آبادانی گاهی به سالیانی محتاج است. اگر همه درست کار کنیم؛ کار سالیان به سالی شاید. پس همتی باید.
ارسال نظر

نظرات کاربران