کدخبر: 17425

گزارشی از گورخوابیِ چند هموطن، موضوعی شد تا اصغر فرهادی که گویی، بویی از فضایِ سیاست در ایران نبرده است، رئیس جمهور را خطاب قرار دهد و نامه ای سرگشاده به ایشان بنویسد.

راستان نیوز |

  گزارشی از گورخوابیِ چند هموطن، موضوعی شد تا اصغر فرهادی که گویی، بویی از فضایِ سیاست در ایران نبرده است، رئیس جمهور را خطاب قرار دهد و نامه ای سرگشاده به ایشان بنویسد. هرچند اگر قصد وی حلِ مشکلِ گورخوابی در تهران بود، باید نامه را یا به استاندار یا به شهردار تهران می نوشت.

بدون اینکه قصد ذهن خوانی فرهادی را داشته باشیم، به همین بسنده می کنیم که به دلیلِ لطیف بودن روحِ هنرمندان، وی نیز که از این قاعده مستثنا نیست، با اطلاع از موضوع، حسِ نوع دوستی اش قلیان پیدا کرد و درد دلی با رئیس جمهور کشورش کرد.

اما طرفِ دیگرِ فقر که رئیس جمهور به آن ها اشاره کرد، کسانی هستند که در دوره های مختلف زمانی، با استفاده از منابع مالیِ مردم کشور، از جمله همین کسانی که به دلیل فقر، به گورستان ها پناه برده اند، به ثروت های افسانه ای دست یافته و هیچکس هم ظاهرا یارای مقابله با آن ها نیست.

هم متن نامه فرهادی موجود است و هم صحبت های امروز رئیس جمهور. آدرسی که روحانی به مردم و از جمله فرهادی داده است، کاملا مشخص است. روش ها و راهکارها هم برای مقابله با ریشه ها و عوامل اصلی رشد فقر در کشور کاملا مشخص است، فقط می ماند عزمی ملی که رئیس جمهور در خواست کرده است که باید برای خشکاندنِ ریشه فساد اقتصادی که فقر، معلولِ آن است بوجود بیاید.

اما تا آن روز شاید برای خنک شدنِ دل مردم و حتی دلِ آقای فرهادی، بابک زنجانی سردمدارِ فساد اقتصادی به همراه چند بدهکار بزرگِ بانکی که به قانون تمکین نمی کنند را برای یک هفته به نصیرآباد ببرند تا با این هموطنان عزیزِ گورخواب، زندگی کنند. آقای فرهادی هم مستندی از این موضوع تهیه کند، تا هم مردم و هم مسئولین، بیشتر به عمقِ مسئله فقر پی ببرند.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

نظرات کاربران