کدخبر: 14954
راستان نیوز | آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که هزینه‌های جاری دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته شده و کسری بودجه نیز به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. لیلاز ، در تحلیل گزارش عملکرد اقتصادی دولت در 5 ماهه ابتدای امسال با اشاره به درآمدهای دولت اظهار داشت: با نگاهی به آمار عملکرد مالی دولت متوجه می‌شویم که درآمدهای دولت در ۵ ماهه ابتدای امسال ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که طبق قانون بودجه درآمد ۵ ماهه ابتدای سال ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بوده و تحقق درآمد‌ها کمتر از قانون بودجه سال ۹۵ است. وی افزود: هر چند این درآمد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و سهم افزایش مالیات‌ها که در این رشد ۲۶ درصد بوده یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود اما رشد هزینه‌های جاری نیز بیش از دستمزد‌ها بوده است. این در حالی است که پرداخت‌های جاری دولت از قانون جلو نزده و رشد هزینه‌های جاری بیش از درآمدهای دولت بوده و ۲۴ درصد رشد داشته است. لیلاز تصریح کرد: در این مدت افزایش دستمزد کارکنان دولت تنها ۱۲ درصد بوده و در صورتی که دولت اگر همه هزینه‌ها را فیریز می‌کرد و بقیه هزینه‌ها را پوشش می‌داد هزینه‌های جاری باید تنها ۱۰ درصد رشد می‌کرد. این اقتصاددان خاطر نشان کرد: آنچه آمارها نشان می‌دهد این است که هزینه‌های جاری دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته شده و کسری بودجه نیز به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی گفت: این در حالی است که در ۵ ماهه نخست امسال درآمد‌ها ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما میزان هزینه‌ها ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که قرار بر این بود درآمدهای سرمایه‌ای افزایش پیدا کند اما درآمدهای سرمایه‌ای دولت (درآمدهای ریالی ناشی از صادرات نفت) به جای ۳۴ هزار میلیارد تومان مصوب در بودجه به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ۶ هزار میلیارد تومان از سال گذشته نیز کمتر شده است. لیلاز ادامه داد: هزینه‌های جاری دولت نباید تا ۲۴ درصد افزایش پیدا می‌کرد و این که چرا این میزان رشد داشته جای سوال دارد. وی خاطر نشان کرد: ضمن آن که درآمدهای 5 ماهه نخست سال باید حداقل ۲ برابر پارسال می‌‌شد اما تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته و ۶ هزار میلیارد تومان از سال گذشته هم کمتر شده است و این پرسش پیش می‌آید که چرا این میزان کاهش داشتیم؟ لیلاز تصریح کرد: کسری بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان است. رشد هزینه‌های دولت در ۵ ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد بوده در حالی که پارسال این عدد نسبت به سال ماقبل آن‌ تنها ۷ درصد بوده است. در واقع امسال نوعی لجام گسیختگی در پرداخت‌های جاری دولت اتفاق افتاده است. این اقتصاددان با بیان این که درآمدهای دولت و عملکرد آن به شدت کاسته شده در حالی که هزینه‌های دولت به شدت رشد داشته گفت: در مدت ۵ ماهه نخست سال نود و پنج 1.5 هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های عمرانی دولت کاهش یافته و عملکرد عمرانی دولت امسال کمتر از سال گذشته شده است.
ارسال نظر

نظرات کاربران